Logo Azuki

Gua sha is een heel oude therapie die uit de Chinese volksgeneeskunde stamt. In schril contrast met ons is men in China niet a priori gekant tegen alles wat uit de volks geneeswijzen komt, integendeel zelfs; men bestudeerd het fenomeen en onderzoekt of er misschoen toch niets bruikbaars in zit.

Dit is eveneens van toepassing bij gua sha, dit is een eeuwen oude schraaptherapie, vroeger gebruikte men gewoon een lepel of een ander stomp voorwerp, en begon men de pijnlijke zones spontaan te schrapen; om zo de hinder te verdrijven.

Een dertigtaal jaar geleden is er een Chinese artse[1] zich beginnen te verdiepen in deze volks therapie en heeft zo een volledig nieuwe therapeutische techniek ontwikkeld die ook bij heel veel syndromen kan toegepast worden. Hier ook is het de bedoeling van de patiënt zoveel mogelijk zelf in het proces in te schakelen. Er word dus in functie van het probleem een bepaalde schraaptechniek aangeleerd die dan bij voorkeur dagelijks toegepast word.

Het kan voor allerlei kwalen met succes toegepast worden. Door de eenvoudige techniek is het echt bij iedereen zelfs kleuters en kinderen tot zwangere vrouwen toe te passen.

In China word deze therapie ook toegepast bij de soldaten van de bijzondere interventie brigades tijdens de zwaarste oefeningen om toch maar in een optimale conditie te blijven.


[1]