Logo Azuki

Acupunctuur

Acupunctuur is in het westen de meest gekende der Chinese geneeswijzen. Deze therapie verondersteld, gestoeld door een empirisch onderzoek van 3000 jaar, dat het lichaam doorstroomt word door een systeem van energetische stromingen, in het westen meridianen genoemd, die in banen door het lichaam stromen. Allen met een orgaan of een ingewand in relatie gebracht, dit volgens het principe van […]

Electro-acupunctuur

Electro-acupunctuur word in de eerste plaats gebruikt om chronische of ondraaglijke pijn te behandelen. Deze techniek is gestoeld op de gegevens van de klassieke acupunctuur, dus de naalden worden ingebracht op punten die empirisch bewezen hebben op de aangetaste zones in te werken. Nu word er evenwel een heel lichte niet hinderlijke elektrische laag spanning impuls op de […]

Gua sha therapie

Gua sha is een heel oude therapie die uit de Chinese volksgeneeskunde stamt. In schril contrast met ons is men in China niet a priori gekant tegen alles wat uit de volks geneeswijzen komt, integendeel zelfs; men bestudeerd het fenomeen en onderzoekt of er misschoen toch niets bruikbaars in zit. Dit is eveneens van toepassing […]

Moxa behandeling

Moxa is een even oude behandelingswijze als de acupunctuur, en meer dan waarschijnlijk zelfs ouder. Doch in Europa nauwelijks toegepast, hier zijn verschillende redenen voor. Toen acupunctuur ongeveer 100 jaar geleden door een Frans diplomaat in Europa geïntroduceerd werd was het toen totaal onmogelijk om een goede moxa aan te bieden. Aangezien moxa, zeker de […]